STG.  DIERENVOEDSELBANK HART VOOR HUISDIEREN LIMBURG
ALLE HUISDIEREN HEBBEN RECHT OP EEN GOED LEVEN

ANBI

Algemene informatie

Vestigingsadres: Stichting Dierenvoedselbank Hart voor Huisdieren Limburg – Pasteurplein 7 – 6132GZ Sittard 

Telefoonnummer: 06-17117372 (algemeen) 06-41248852 (bestuur)

E-mail: info@hvhlimburg.nl

Website: www.hvhlimburg.nl

KvK: 80141013

RSIN: 861565812

Bank: NL25RABO0366077120 

 

Bestuur: 

voorzitter: Yvonne van Gerven – 

penningmeester: Monique Ekermans - 

secretaris: Bianca Pool

Dagelijkse leiding Yvonne van Gerven 

 

Activiteiten en Algemene Doelstelling:

Dierenvoer en dierbenodigdheden verzamelen en vervolgens weer uitdelen aan mensen die het nodig hebben. Klanten ontvangen 1x per 4 weken een pakket met daarin voor minimaal 2 tot 3 weken dierenvoer. Zodoende proberen wij de zelfredzaamheid van de klant en zorg voor diens huisdieren te blijven stimuleren (het pakket is namelijk een ondersteuning gedurende deze periode). Het pakket bestaat uit dierenvoer voor vooraf opgegeven aantal en soort(en) huisdier(en). Wij hanteren daarbij een maximum van 4 grote (honden en/of katten) huisdieren; dit om te voorkomen dat de financiële en leefomstandigheden van de klanten en dieren in het gedrang komen. Bij een onhoudbare situatie proberen wij hulp te bieden in de ruimste zin van het woord. Naast deze primaire doelstelling bieden wij extra kostenbesparende steun door, in samenwerking met een aantal dierenartsen en dierenspeciaalzaken, (op vertoon van een klantenkaart) korting te geven op medische hulp cq korting op huisdiergerelateerde aankopen alsook andere diensten en services. Daarnaast bieden wij ook, uitsluitend op verzoek, assistentie bij het vervoer van alle dieren in nood.

Specifieke doelgroep:

Alle klanten worden vooraf streng gescreend (of klant van een voedselbank en/of onder bewind staan dan wel financieel niet in staat zijn om tijdelijk voor hun huisdier(en) te kunnen zorgen). Ook vinden er huisbezoeken en tussentijdse controles plaats gedurende de maximale 2 jaar, dat zij gebruik van de stichting kunnen maken. Dus niet iedereen ontvangt zonder controle een noodhulppakket.

Het vervoer van alle dieren in nood wordt geboden aan onze klanten en aan dierenwelzijnorganisaties & ketenpartners in geheel Limburg. 

Realisatiemogelijkheden voor het bereiken van de algemene doelstelling:

De stichting is voornamelijk afhankelijk van giften van bedrijven en particulieren. Dit kan door middel van een financiële bijdrage en/of schenking van dierenvoer en/of dierbenodigdheden. De stichting krijgt van een aantal bedrijven dierenvoer en ook aanverwante artikelen (o.a. ontwormingstabletten, antivlooienmiddelen, mandjes, voerbakjes en nog meer). Van particulieren ontvangt de stichting veelal donaties in de vorm van een financiële gift of artikelen wanneer een huisdier van een donateur is overleden.

Naast deze mogelijkheden doet de stichting aan werving voor vaste (regelmatige) giften van bedrijven en particulieren (ons eigen Partner & Vrienden programma). Bedrijven en particulieren kunnen bij een bepaalde bijdrage vermeld worden op onze website en folder (indien gewenst).

Op diverse locaties staan onze collectebussen, onze vrijwilligers zijn regelmatig in dierenspeciaalzaken (en op diverse markten en braderieën) om mensen te informeren over de stichting en zodoende fondsen te werven. Daarnaast verrichten onze vrijwilligers ook diverse andere werkzaamheden (o.a. klaarmaken dierenvoerpakketten).

Beheer wervingen, vermogen en bestedingen:

Elke 14 dagen belegt het bestuur een vergadering waarbij de wervingen kenbaar gemaakt worden. Daarbij wordt gekeken naar de beschikbare voorraad voor de eerstvolgende uitgifte(n) van de dierenvoerpakketten, bij een tekort wordt dit aangeschaft uit de kasgelden en/of het eventueel vermogen aangesproken. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Bij een eventuele opheffing van de Stichting stelt het bestuur een eventueel batig saldo ter beschikking van een ANBI geregistreerd doel overeenkomstig de doelstelling van de huidige Stichting.

 

Conform onze ANBI statusaanvraag zijn wij verplicht om onze financiële gegevens ook kenbaar te maken. U kunt de  jaarcijfers (balans) hieronder vinden van het afgelopen jaar. Wilt u nu inzage in onze huidige financiële gegevens? Neemt u dan contact met ons op.

Eind balans 2021
HVHL BALANS JAARVERSLAG 2021.pdf (776.83KB)
Eind balans 2021
HVHL BALANS JAARVERSLAG 2021.pdf (776.83KB)


Eind balans 2022
eindbalans 2022.jpeg.pdf (459.14KB)
Eind balans 2022
eindbalans 2022.jpeg.pdf (459.14KB)
 
E-mailen
Bellen