STG.  DIERENVOEDSELBANK HART VOOR HUISDIEREN LIMBURG
ALLE HUISDIEREN HEBBEN RECHT OP EEN GOED LEVEN

HISTORIE

Stichting Dierenvoedselbank Hart voor Huisdieren Limburg is een jonge stichting (momenteel nog in oprichting) gestart eind juni 2020. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en hebben geen winstoogmerk. Het bestuur en alle vrijwilligers die vanaf het begin bij deze stichting zijn gekomen hebben allemaal ruime ervaring opgedaan bij een andere dierenvoedselbank.

 

De stichting begon met uitgiftepunten in Brunssum en Sittard. Wij beogen zoveel mogelijk uitgiftepunten te realiseren in geheel Limburg.

 

Hoewel al op 13 juni te zijn gestart zijn wij als officiële stichting geregistreerd per 24 augustus 2020. De  ANBI status is goedgekeurd per 31 augustus 2020 en momenteel loopt een verzoek tot toevoeging officieel beneficiant van Stichting Dierenlot.


 
E-mailen
Bellen